refurbkicks

We hechten waarden aan
jouw privacy

Privacy Policy

Bedankt dat je onze webshop bezoekt. Wij vinden het beschermen van jouw privacy erg belangrijk. Hieronder lees je hoe we met jouw data omgaan.

Je kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie vrij te geven. Bij elk bezoek aan de website slaat de webserver automatisch alleen een zogenaamd serverlogbestand op dat b.v. de naam van het opgevraagde bestand, je IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider (toegangsgegevens), en documenteert het verzoek. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geanalyseerd om de goede werking van de website te waarborgen en ons aanbod te verbeteren. Dit dient volgens art. 6 (1) 1 verlicht. f) AVG de bescherming van onze legitieme belangen bij de juiste presentatie van ons aanbod die prevaleren in het proces van belangenafweging. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van jouw bezoek aan onze website verwijderd.

Hostingservices van derden
In het kader van de verwerking namens ons bieden externe providers ons hosting- en presentatiediensten voor onze websites. Voor het hosten van de betreffende website maken wij gebruik van de volgende dienstverleners:

https://wpmudev.com/contact/ : Incsub LLC, PO Box 548 #88100, Birmingham AL 35201, United States.

Als een serviceprovider in de VS is gevestigd, is deze gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield. Verder zijn we de toepassing van EU-standaardbepalingen inzake gegevensbescherming overeengekomen met andere dienstverleners die zijn gevestigd in een land buiten de EU of de EER om passende garanties te bieden overeenkomstig art. 46 para. 2 lit. c GDPR.

Alle gegevens die worden verzameld in het kader van het gebruik van deze webpagina’s of in formulieren die zijn verstrekt voor de doeleinden zoals hieronder beschreven, worden verwerkt op de servers van de respectieve serviceprovider. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Wij verzamelen persoonsgegevens die je vrijwillig aan ons verstrekt wanneer je een bestelling plaatst of wanneer je contact opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we die gegevens absoluut nodig hebben om het contract of jouw contactverzoek te verwerken en je anders de bestelling of het contactverzoek niet zou kunnen verzenden. In elk invoerformulier is duidelijk welke gegevens worden verzameld. We gebruiken de gegevens die je ons verstrekt om het contract uit te voeren en je vragen te verwerken volgens art. 6 (1) 1 verlicht. b) GDPR. Voor zover je jouw toestemming hebt gegeven volgens art. 6 (1) 1 verlicht. a) AVG door te besluiten een klantaccount te openen, zullen we uw gegevens gebruiken voor het openen van een klantaccount. Na voltooiing van het contract of verwijdering van uw klantaccount, wordt elke verdere verwerking van uw gegevens beperkt en worden uw gegevens verwijderd na het verstrijken van de bewaartermijn die van toepassing is volgens de relevante regelgeving, tenzij u uitdrukkelijk instemt met het verdere gebruik van uw gegevens of we behouden ons het recht voor om uw persoonlijke gegevens verder te gebruiken binnen de reikwijdte en op de manier die is toegestaan ​​door de wet, waarover we u in deze kennisgeving informeren. Uw klantaccount kan op elk moment worden verwijderd. Hiertoe kunt u ofwel een bericht sturen naar de hieronder vermelde contactoptie of de relevante functie gebruiken die beschikbaar is in het klantaccount.

Registratie voor Trusted Shops kopersbescherming
Bij het abonneren op Trusted Shops kopersbescherming hebben we uw e-mailadres, de totale aankoopprijs, de geselecteerde betaalmethode, het inkoopordernummer, uw klantnummer (indien u dat heeft) en de naam van de online winkel waar u besteld heeft nodig het product.

Uw gegevens worden gebruikt in het kader van de contractverwerking in overeenstemming met art. 6 par. 1 zin 1 lit. b AVG om u de kopersbescherming van Trusted Shops te bieden.

Alleen in het geval van een claim onder de kopersbescherming hebben we aanvullende informatie en persoonlijke gegevens van u nodig om uw claim voor terugbetaling te beoordelen en te verwerken. Bij het registreren van een restitutieverzoek worden uw naam, adres, telefoonnummer en bankrekening gebruikt voor de restitutie.

Met de kopersbescherming krijgt u ook toegang tot de Trusted Shops-klantenlogin (Mijn Trusted Shops). In de Trusted Shops-klantenlogin kunt u uw actieve en gesloten kopersbeschermingscontracten zien, restitutieaanvragen indienen en beoordelingen voor uw bestellingen indienen of wijzigen. Uw e-mailadres dient als identificatie en gebruikersnaam voor toegang tot My Trusted Shops. U heeft de mogelijkheid om uw lidmaatschapsaccount te personaliseren door vrijwillig verdere persoonlijke gegevens in te voeren, zoals uw naam, woonplaats en/of een profielfoto in de Trusted Shops-klantenlogin of bij het indienen van een beoordeling.

Uw ingediende beoordelingen kunnen dan worden weergegeven met deze aanvullende details, hoewel sommige details ter bescherming van uw privacy altijd alleen in verkorte vorm worden weergegeven. Evenzo kan een samenvatting van alle ingediende beoordelingen vervolgens openbaar worden opgevraagd. Uw e-mailadres wordt niet openbaar weergegeven. U kunt uw persoonlijke gegevens op elk moment wijzigen of verwijderen in Mijn Trusted Shops. U kunt daar ook de openbare weergave van uw profiel deactiveren.

Na volledige verwerking van het contract of deactivering van uw klantaccount, worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd na het verstrijken van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons de recht op verder gebruik van gegevens, dat wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij u in deze verklaring informeren. U kunt uw klantaccount op elk moment deactiveren door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of door gebruik te maken van de daarvoor bestemde functie in het klantaccount.

Een review indienen
Als u via het evaluatiesysteem van Trusted Shops een beoordeling geeft, hebben wij en het beoordeelde bedrijf uw e-mailadres nodig in het kader van ons gebruikerscontract conform art. 6 par. 1 zin 1 lit. b AVG om de geldigheid en betrouwbaarheid van de evaluatie te waarborgen en om contact met u op te nemen in geval van gegronde klachten en voor verificatie van uw ingediende beoordeling. Het e-mailadres wordt samen met het bestelnummer en de ingediende beoordeling opgeslagen en voor deze doeleinden aan het beoordeelde bedrijf doorgegeven.

Wanneer u een productbeoordeling indient, worden ook de URL van het product en de productafbeelding, de productnaam, de product-SKU, GTIN en MPN en de fabrikant opgeslagen.

Om het beoordelingssysteem te beveiligen, onjuiste of vervalste beoordelingen te voorkomen en een goede werking van het beoordelingssysteem te garanderen, verzamelen we ook uw IP-adres wanneer u een beoordeling indient. Dit dient om onze legitieme belangen te beschermen bij het voorkomen van misbruik en de bescherming van onze systemen die prevalerend zijn in het proces van belangenafweging in overeenstemming met art. 6 par. 1 zin 1 lit. f GDPR. Het IP-adres wordt voor de evaluatie maximaal 7 dagen opgeslagen en daarna verwijderd.

Wij verstrekken uw gegevens aan de transportonderneming in het kader dat vereist is voor de levering van de bestelde goederen volgens art. 6 (1) 1 lit. b) GDPR. Afhankelijk van de betalingsdienstaanbieder die u tijdens het bestelproces hebt geselecteerd, verstrekken wij de betalingsgegevens die voor de verwerking van de bestelling zijn verzameld aan de bank die de betaling heeft uitgevoerd en, in voorkomend geval, aan de door ons ingeschakelde betalingsdienstaanbieder of aan de geselecteerde betalingsdienst. Sommige van die gegevens worden door de geselecteerde betalingsdienstaanbieders zelf verzameld als u een rekening bij hen opent. In een dergelijk geval moet u zich tijdens het bestelproces registreren bij uw betalingsdienstaanbieder met behulp van uw toegangsgegevens. In dit verband is de privacyverklaring van de betreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing.

E-mailreclame als u zich abonneert op de nieuwsbrief
Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, sturen wij u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief op basis van uw toestemming volgens art. 6 (1) 1 lit. a) AVG, waarbij u de door u benodigde of verstrekte gegevens afzonderlijk voor dit doel gebruikt.

De nieuwsbrief wordt namens ons verzonden door dienstverleners aan wie wij hiervoor uw e-mailadres doorgeven.

Als de nieuwsbrief wordt verzonden via een serviceprovider in de VS, is deze gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.

U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbriefservice. Hiervoor kunt u ofwel een bericht sturen naar de hieronder vermelde contactmogelijkheid of de opt-out-link in de nieuwsbrief gebruiken. Na uitschrijving zullen we uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens of we behouden ons het recht voor om uw persoonlijke gegevens verder te gebruiken in de reikwijdte en op de manier die is toegestaan ​​door de wet, waarover we u in deze verklaring informeren .

E-mailreclame zonder aanmelding voor de nieuwsbrief en uw recht van bezwaar
Indien wij uw e-mailadres hebben ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst en u hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig aanbiedingen voor soortgelijke producten, zoals reeds gekochte, uit ons assortiment per e-mail te sturen conform artikel 7 (3) UWG. Dit dient om onze legitieme belangen in een reclamebenadering van onze klanten te beschermen die prevalerend zijn in het proces van belangenafweging in overeenstemming met art. 6 para. 1 zin 1 lit. f GDPR.

De nieuwsbrief wordt namens ons verzonden door dienstverleners aan wie wij hiervoor uw e-mailadres doorgeven.

Als de nieuwsbrief wordt verzonden via een serviceprovider in de VS, is deze gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daarvoor bestemde link in de reclame-e-mail.

Postadvertenties en uw recht om u af te melden
Tenzij u zich niet heeft afgemeld of u een consument bent die zijn gewone verblijfplaats in Spanje heeft, behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam en uw postadres te gebruiken voor onze reclamedoeleinden, b.v. voor het per post toesturen van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij het promoten en adverteren van onze producten aan klanten volgens art. 6 (1) 1 lit. f) AVG die doorslaggevend zijn in het proces van belangenafweging.

We hebben de Trusted Shops Trustbadge op deze website geïntegreerd om ons Trusted Shops Trustmark weer te geven en de Trusted Shops-producten aan klanten aan te bieden na het plaatsen van een bestelling. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de optimale marketing van ons aanbod volgens art. 6 (1) 1 lit. f) AVG die doorslaggevend zijn in het proces van belangenafweging. De Trustbadge en de geadverteerde trustbadge-services worden aangeboden door Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Cologne, Germany. Bij elk gebruik van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op dat b.v. uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider (toegangsgegevens), en documenteert het verzoek. Die toegangsgegevens worden niet geanalyseerd en uiterlijk zeven dagen na het einde van uw websitebezoek automatisch overschreven. Andere persoonsgegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven als u na het plaatsen van een bestelling besluit om Trusted Shops-producten te gebruiken of zich daarvoor al heeft geregistreerd. In een dergelijk geval is het contract tussen u en Trusted Shops van toepassing.

Om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren en u in staat te stellen bepaalde functies ervan te gebruiken om geschikte producten te tonen of marktonderzoek uit te voeren, maken sommige pagina’s van deze website gebruik van zogenaamde cookies. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod volgens art. 6 (1) 1 lit. f) AVG die doorslaggevend zijn in het proces van belangenafweging. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch op uw eindapparaat wordt opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden verwijderd nadat u de browsersessie sluit, d.w.z. wanneer u de browser sluit (dat zijn de zogenaamde sessiecookies). Andere cookies worden opgeslagen op het apparaat van uw eindgebruiker en stellen ons in staat uw browser te herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt (permanente cookies). Om de bewaartermijn van cookies te controleren, kunt u de functie Overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser gebruiken. U kunt uw browser zo configureren dat hij u informeert wanneer een pagina cookies gebruikt en per geval beslist of u de cookies op een bepaalde website of in het algemeen accepteert of weigert. Elke browser heeft een ander beleid voor het beheren van de cookie-instellingen. Het beleid van de browser wordt beschreven in het Help-menu van elke browser en legt uit hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Raadpleeg de onderstaande links om te zien hoe u de instellingen in uw browser kunt wijzigen:

Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies uw toegang tot sommige functies van onze website kan beperken.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse
Voor website-analyse maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC (www.google.com). Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod volgens art. 6 (1) 1 lit. f) AVG die doorslaggevend zijn in het proces van belangenafweging. Google (Universal) Analytics gebruikt methoden, zoals b.v. cookies, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door cookies automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. Tegelijkertijd, aangezien IP-anonimisering op deze website is ingeschakeld, wordt het IP-adres ingekort voordat het wordt verzonden binnen het gebied van de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Over het algemeen koppelt Google het geanonimiseerde IP-adres, dat door uw browser wordt verzonden via Google Analytics, niet aan andere gegevens waarover Google beschikt.
Google LLC heeft zijn hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd volgens het EU-US-Privacy Shield. U ziet het actuele certificaat < href=”//www.privacyshield.gov/list”>hier. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft laatstgenoemde entiteiten erkend die zijn gecertificeerd volgens het Privacy Shield als degenen die een adequaat niveau van gegevensbescherming garanderen.

U kunt voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google worden geregistreerd en verwerkt door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google .com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als alternatief voor de browser-plug-in kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics uw gegevens in de toekomst op deze website registreert. Tijdens dit proces wordt een opt-out-cookie op het apparaat van uw eindgebruiker opgeslagen. Als u uw cookies wist, moet u opnieuw op de link klikken.

Gebruik van de sociale plug-ins van Facebook, Google, Instagram, TikTok. Op onze website worden door sociale netwerken sociale buttons gebruikt.

Om de bescherming van uw gegevens bij uw bezoek aan onze website te vergroten, zijn deze knoppen niet volledig als plug-ins in de pagina geïntegreerd, maar alleen door middel van een HTML-link. Deze integratie zorgt ervoor dat er geen verbinding wordt gemaakt met de servers van de aanbieder van het betreffende sociale netwerk wanneer een pagina van onze website met dergelijke knoppen wordt opgeroepen.

Klik op een van de knoppen, een nieuw venster van uw browser wordt geopend en roept de pagina van de betreffende serviceprovider op, waarop u (indien nodig, na het invoeren van uw inloggegevens) b.v. druk op de Like of Share-knop. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders op hun pagina’s, evenals de mogelijkheid om contact op te nemen en uw relevante rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy vindt u in de gegevensbescherming informatie van de aanbieders.

http://www.facebook.com/policy.php
http://www.google.com/intl/en/+/policy/+1button.html
https://help.instagram.com/155833707900388
https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en#privacy-eea

YouTube-video-plug-ins
Deze website integreert content via de videoplatformdienst Youtube. Op grond van art. 6 para. 1 zin 1 lit f AVG, dit dient om onze legitieme belangen te beschermen bij een optimale presentatie van ons aanbod die doorslaggevend zijn bij het proces van belangenafweging.

Youtube wordt beheerd door Google LLC (www.google.com). Google LLC heeft zijn hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kan worden bekeken hier. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.

Voor video’s van YouTube, die op onze site zijn geïntegreerd, is de uitgebreide instelling voor gegevensbescherming geactiveerd. Dit betekent dat er geen informatie van websitebezoekers wordt verzameld en opgeslagen op YouTube, tenzij ze de video afspelen. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de providers, evenals uw relevante rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Google http://www.google.com/intl/en/+/policy/+1button.html.“.

Onze aanwezigheid op sociale netwerken en platforms dient voor een betere, actieve communicatie met onze klanten en geïnteresseerden. Wij informeren daar o.a. over onze producten en actuele aanbiedingen.
Wanneer u onze websites op sociale media bezoekt, kunnen uw gegevens automatisch worden verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Van deze gegevens worden zogenaamde gebruiksprofielen gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk aansluiten bij uw interesses. Hiervoor worden meestal cookies op uw terminal gebruikt. In deze cookies worden het bezoekersgedrag en de interesses van de gebruikers opgeslagen.

Dit dient in overeenstemming met art. 6 para. 1 lit. F. AVG om onze legitieme belangen, die zwaarder wegen dan onze belangen, te beschermen in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod en effectieve communicatie met klanten en geïnteresseerden. Als u door de respectieve exploitanten van het sociale-mediaplatform wordt gevraagd om toestemming (overeenkomst) voor de gegevensverwerking, bijvoorbeeld met behulp van een checkbox, is de rechtsgrondslag van de gegevensverwerking art. 6 exp. 1 lit. a GDPR.

Indien de bovengenoemde socialmediaplatforms hun hoofdkantoor in de VS hebben, geldt het volgende: De Europese Commissie heeft een besluit genomen over de geschiktheid voor de VS. Dit gaat terug op het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat voor het betreffende bedrijf kan worden bekeken op https://www.privacyshield.gov/list
Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders op hun pagina’s, evenals een contactmogelijkheid en uw rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, in het bijzonder opt-outmogelijkheden, verwijzen wij u naar de gegevens van de aanbieders beschermingsinformatie hieronder gelinkt. Mocht je toch nog hulp nodig hebben, dan kun je contact met ons opnemen.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Google/ YouTube: https://policies.google.com/privacy
Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en#privacy-eea

Beoordelingsherinnering door Trusted Shops
Als u ons tijdens of na het plaatsen van uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dit te doen volgens art. 6 (1) 1 lit. a) AVG, zullen we uw e-mailadres bekendmaken aan Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen, Duitsland (www.trustedshops.com), zodat ze u een beoordelingsherinnering kunnen e-mailen.

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar de onderstaande contactoptie of rechtstreeks naar refurbkicks.

Als u vragen heeft over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken of gebruiken, informatie over uw gegevens wilt opvragen, corrigeren, beperken of verwijderen, of uw gegeven toestemmingen wilt intrekken of u wilt afmelden voor een bepaald gegevensgebruik, neem dan contact op met ons rechtstreeks met behulp van de contactgegevens in onze site-mededeling.

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • in overeenstemming met art. 15 AVG, hebt u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt voor zover daarin beschreven;
 • in overeenstemming met art. 16 AVG, hebt u het recht om de onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of volledige persoonlijke gegevens te eisen;
 • in overeenstemming met art. 17 AVG, het recht om de verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verzoeken, tenzij verdere verwerking
 • om de vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
 • voor de nakoming van een wettelijke verplichting;
 • om redenen van algemeen belang; of
 • voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;
 • in overeenstemming met art. 18 AVG, het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover:
 • de juistheid van de gegevens door u wordt ontkend;
 • de verwerking is onrechtmatig, maar u weigert deze te verwijderen;
 • we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze wel nodig om juridische claims in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen, of
 • u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21 AVG;
 • In overeenstemming met art. 20 AVG, hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;

het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit op grond van art. 77 AVG. U kunt ook contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit op uw gebruikelijke woon- of werklocatie of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.

Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, beperking van de verwerking of verwijdering van gegevens of intrekking van een gegeven toestemming of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, neem dan contact op met onze bedrijfsgegevensbescherming officier.

Functionaris voor gegevensbescherming
Lovense Kanaaldijk 45-4
5013 BJ Tilburg
Nederland
info@refurbkicks.com

Als u vragen heeft over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken of gebruiken, informatie over uw gegevens wilt opvragen, corrigeren, beperken of verwijderen, of uw gegeven toestemmingen wilt intrekken of u wilt afmelden voor een bepaald gegevensgebruik, neem dan contact op met ons rechtstreeks met behulp van de contactgegevens in onze site-mededeling.

Recht van bezwaar
Als we persoonlijke gegevens verwerken zoals hierboven beschreven om onze legitieme belangen te beschermen die prevaleren in het proces van belangenafweging, kunt u met toekomstig effect bezwaar maken tegen dergelijke gegevensverwerking. Als uw gegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als uw gegevens voor andere doeleinden worden verwerkt, heeft u alleen het recht om bezwaar te maken om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw recht om bezwaar te maken, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Dit geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. In een dergelijk geval zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerken.